Specyfikacje

  • 8 +
  • 3 x 1 x 0.62 m

Montaż urządzenia

  • 2
  • 01:00
  • 0.3 m3
  • 133.29 kg
  • 26.85 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.