Stacje fitness/Ścieżki zdrowia

Dla juniorów, młodzieży i dorosłych, różne stacje i poszczególne struktury sprzętu Trim Trail i Vitality, zaprojektowane są tak, aby utrzymać lub rozwijać sprawność fizyczną.
Zarówno nowicjusze sportowi jak i entuzjaści mogą podjąć działania w swoim własnym tempie i zgodnie z ich możliwościami.
Mogą być instalowane jako samodzielne placówki lub włączone do większego obszaru sportowego.