Polityka ochrony danych osobowych grupy Proludic

1 Wstęp
Firma Proludic jest zobowiązana do ochrony Państwa danych osobowych. Są to Państwa informacje o charakterze osobistym, które szanujemy.
Chcemy również podtrzymać zaufanie klientów, z którymi współpracujemy, a także wszystkich osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
Nasza polityka ochrony danych zawiera szczegółowe informacje na temat tego, kiedy i dlaczego gromadzimy Państwa dane, jak je wykorzystujemy i w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo.

1.1 Dowiedz się więcej…
Proludic SAS, spółka zarejestrowana we Francji pod numerem identyfikacyjnym SIRET 347 839 193 000 21, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, zmienioną ustawą nr 2004-801.
Dane kontaktowe firmy Proludic SAS:
• kontakt telefoniczny pod numerem 02 47 40 44 44
• kontakt mailowy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub pod adresem proludic@proludic.fr
• W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych lub ich wykorzystania należy skontaktować się z naszym działem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres protectiondesdonnees@proludic.fr lub kontaktując się z naszą firmą korespondencyjnie pod adresem: Protection des données, Proludic SAS, 181 rue des Entrepreneurs, 37210 Vouvray.
W firmie Proludic SAS szanujemy prywatność naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową – zobowiązujemy się do ochrony ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem nr 2016/679, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Przestrzegamy zasad tego rozporządzenia i staramy się wdrażać najlepsze praktyki w zakresie postępowania z Państwa informacjami.

2 Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe i w jaki sposób je wykorzystujemy
Dane, które przechowujemy na Państwa temat, będą wykorzystywane przede wszystkim w następujących celach:
• dostarczenie usługi zamówionej przez użytkownika,
• zapewnienie Państwu spersonalizowanego doświadczenia,
• lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów,
• przekazywanie Państwu informacji o naszych nowych produktach i ofertach specjalnych,
• kontaktowanie się z Państwem w przypadku konieczności uzyskania lub dostarczenia dodatkowych informacji.

2.1 Dowiedz się więcej…
• W szczególności wykorzystujemy Państwa dane na jeden z następujących sposobów:

2.1.1 W celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług lub wykonania zawartej z Państwem umowy:
• Aby odpowiedzieć na Państwa zapytania o informacje na temat produktu lub usługi oraz aby komunikować się z Państwem w tej sprawie.
• Aby umożliwić przeprowadzenie płatności. Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani innych informacji dotyczących płatności po zakończeniu transakcji.
• Aby wspierać naszych klientów i realizować nasze wewnętrzne procesy administracyjne.

2.1.2 Gdy mamy Państwa zgodę:
• Aby wysyłać Państwu wiadomości e-mail dotyczące konkretnych produktów lub tematów.

2.1.3 Gdy mamy ważny powód (w tym obowiązek prawny i uzasadniony interes):
• W ramach naszych prac w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni musimy zbierać informacje o firmach podwykonawczych, aby zapewnić zgodność z przepisami. Informacje te są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia tych wymagań, a w przypadku firm, z którymi współpracujemy systematycznie, przez okres ważności danego dokumentu.
• Aby zrozumieć Państwa zainteresowania i preferencje w celu dostarczania Państwu informacji, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące.
• Aby pomóc nam w dostosowaniu naszych komunikatów marketingowych, aby były one dla Państwa bardziej odpowiednie. Chcemy kontaktować się z Państwem tylko wtedy, gdy są Państwo zainteresowani naszymi usługami i informacjami dotyczącymi wyposażenia do zabawy oraz uprawiania sportu.

2.1.4 Gdy otrzymujemy informacje od innych organizacji, np. samorządów lokalnych, urzędów miast, władz gminnych lub osób trzecich.

2.2 Dane dotyczące dzieci
Jako firma działająca w branży placów zabaw na świeżym powietrzu wszystkie nasze komunikaty i usługi kierujemy do osób dorosłych – zdecydowanie odradzamy dzieciom jakiekolwiek kontakty z naszą firmą.
o Przykładowo, gdy użytkownicy rejestrują się w aplikacji Proludic Sport, stosujemy weryfikację wieku.
o Osobom w wieku 16 lat lub mniej zalecamy, aby poprosiły rodzica/opiekuna o skontaktowanie się z nami w ich imieniu.
o Jeśli przekażą Państwo dane osobowe firmie Proludic, usuniemy je, jeśli uznamy, że dotyczą one dziecka.

3 W jaki sposób obsługujemy informacje o użytkowniku i innych organizacjach
Proludic SAS zobowiązuje się nigdy nie udostępniać, nie sprzedawać, nie wynajmować ani nie wymieniać Państwa danych osobowych z osobami trzecimi w celach marketingowych bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody.
Zawieramy umowę z każdym dostawcą usług, który świadczy dla nas usługi i który spełnia nasze standardy bezpieczeństwa danych. Nie będą oni wykorzystywać Państwa danych w żadnych innych celach niż ściśle określone cele związane z usługami, które świadczą dla naszej firmy.

3.1 Dowiedz się więcej…
Udostępniamy Państwa informacje:
• Dostawcom usług, którzy pracują dla firmy Proludic SAS w ramach wykonywania wszelkich umów, które zawarliśmy z nimi lub z Państwem, na przykład dotyczących przetwarzania płatności, zarządzania bazami danych, hostingu strony internetowej, zarządzania wysyłaniem poczty elektronicznej.

SalesForce
Korzystamy z SalesForce, wiodącej aplikacji do zarządzania relacjami z klientami w chmurze, w celu zarządzania danymi i działaniami w zakresie sprzedaży, marketingu, klientów i potencjalnych klientów.
https://www.salesforce.com/fr/company/privacy/full_privacy/

Pardot
Używamy opartej na technologii chmury aplikacji Pardot do zarządzania kampaniami i działaniami dotyczącymi automatyzacji marketingu.
https://www.salesforce.com/gdpr/pardot/

4 W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe
W ujęciu ogólnym, zbieramy Państwa dane, gdy wymieniają Państwo informacje z naszą firmą:
• Przykładowo, gdy kontaktują się Państwo z nami lub gdy rejestrujecie się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail.
• Monitorujemy sposób korzystania z naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia.

4.1 Pliki cookie
• Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie (lub podobnych technologii), które są standardowymi technologiami dla stron internetowych.
• Ustawiamy pliki cookie domeny i pliki cookie stron trzecich oferowane przez naszych partnerów technologicznych
• Współpracujemy bezpośrednio z wieloma partnerami technologicznymi w zakresie utrzymania i ulepszania naszych stron internetowych. Będziemy aktualizować poniższą listę w przypadku dodania lub usunięcia plików cookie.
• Pliki cookie domeny są używane do zapamiętania preferencji językowych użytkownika w celu optymalizacji przeglądania stron internetowych.
• Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics do analizowania, w jaki sposób osoby odwiedzające znajdują naszą stronę internetową i korzystają z niej w celach analitycznych i rozwojowych.

4.2 Dane uzyskane od osób trzecich
Pozyskujemy dane od innych organizacji, na przykład z list kontaktowych dotyczących samorządów lokalnych lub innych grup potencjalnych klientów.
W takim przypadku, w ciągu 30 dni od otrzymania danych kontaktowych poinformujemy Państwa o szczegółach przetwarzania tych danych i o przysługujących Państwu prawach.
Jeżeli Państwa dane zostaną nam przekazane przez inną osobę (np. poprzez polecenie) lub z publicznie dostępnego źródła, poinformujemy Państwa o tym w ciągu miesiąca od ich uzyskania.

5 Jak chronimy Państwa dane
Proludic SAS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, które powierzają Państwo naszej firmie.
Stosujemy odpowiednie, niezawodne technologie i polityki w celu zapewnienia, że informacje, które posiadamy na Państwa temat są chronione przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem.

5.1 Dowiedz się więcej
Aby zapewnić świadczenie usług oferowanych na naszej stronie internetowej, podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (UE). Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy jeden z serwerów używanych w celu hostingu strony internetowej znajduje się w kraju poza UE. W takim przypadku podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Państwa prawa dotyczące ochrony danych są chronione zgodnie z niniejszą Polityką.
Będziemy przechowywać Państwa informacje tak długo, jak będzie to w uzasadniony sposób niezbędne dla celów określonych w niniejszej polityce i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Nie przechowujemy więcej informacji niż potrzebujemy.
Długość okresu przechowywania jest różna w zależności od celu. Na przykład, jesteśmy zobowiązani do przechowywania pewnych danych przez określony czas ze względu na zobowiązania prawne. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe. (numer kontaktowy)

6 Państwa wybór
Zapewniamy łatwy dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz możliwość ich skorygowania, a także zażądania, abyśmy przestali się z Państwem kontaktować. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje dane osobowe i preferencje dotyczące kontaktu, kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z wykorzystaniem naszych danych kontaktowych. (numer kontaktowy)
Skontaktuj się z nami

6.1 Dowiedz się więcej
We wszystkich wysyłanych przez nas wiadomościach marketingowych podajemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu zmiany preferencji w odniesieniu do komunikacji lub rezygnacji z otrzymywania wiadomości w przyszłości.
Mogą Państwo skontaktować się z naszą firmą, aby:
• Zapytać nas, jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat.
• Zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub sprzeciwić się ich dalszemu wykorzystywaniu, w szczególności do celów reklamowych.
• Skorygować niedokładne informacje
• Zażądać, abyśmy usunęli dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat,

Jeśli uważają Państwo, że nie udzieliliśmy Państwu wystarczającej odpowiedzi:
• Mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego: www.cnil.fr

7 Aktualizacje polityki zarządzania danymi osobowymi i inne informacje
Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 roku. Może ona być aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących firmy Proludic lub modyfikacji obowiązujących przepisów.

7.1 Dowiedz się więcej
Aktualizacje niniejszej polityki będą publikowane na tej stronie – zalecamy zapoznawanie się z nimi w regularnych odstępach czasu. Możemy również informować Państwa o wszelkich zmianach, jeśli dysponujemy Państwa adresem e-mail.
Więcej informacji na temat praw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj:
• Organ odpowiedzialny za ochronę danych: https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits