Zapewnienie każdemu dziecku środków do pełnego przeżywania dzieciństwa

Dla firmy Proludic, integracja jest zasadniczym elementem wyznawanej filozofii, ponieważ od zawsze uważamy, że wszystkie dzieci powinny mieć dostęp do zabawy i do tych samych gier.

Nie chodzi tu o wymazywanie różnic, ale raczej o ich akceptację dzięki urządzeniom na placach zabaw i instalacjom dostępnym dla wszystkich. Naszym celem jest zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy w przyjaznym środowisku, aby zapobiec izolacji i umożliwić każdemu dziecku osiąganie postępów we własnym tempie i zgodnie z jego możliwościami. Integracja przynosi korzyści wszystkim, zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym, ponieważ możliwość uczenia się od innych – nawet jeśli różnią się od nas – to wielkie bogactwo.

W wyniku współpracy z ekspertami (naukowcami, pracownikami służby zdrowia, specjalistami w zakresie projektowania dla wszystkich, stowarzyszeniami dzieci niepełnosprawnych) określiliśmy specyfikę i potrzeby dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw, a także czynniki, które można wykorzystać, aby zrównoważyć różnice i zagwarantować dostępność dla wszystkich. Wspólnie wykonywane prace pozwalają nam opracowywać rozwiązania w zakresie zabaw i zagospodarowania przestrzennego, które są właściwie dopasowane, odpowiednie i nigdy nie mają piętnującego charakteru, zarówno w zakresie ich wykorzystywania jak i postrzegania.


Zabawy integracyjne, które nabierają znaczenia

Nasze urządzenia do zabawy są oceniane pod względem stopnia integracji w skali od 1 do 3 (ocena w oparciu o zasady określone w normie ADA – American with Disabilities Act). Odpowiednie poziomy integracji, zilustrowane za pomocą wskaźników, są dostępne na naszych stronach zawierających prezentację produktów i umożliwiają filtrowanie produktów w zależności od wskazanego poziomu.

Konstrukcje wielofunkcyjne

Dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową jest ułatwiona dzięki zastosowaniu pochylni, niskich platform, urządzeń do zabawy umieszczonych na poziomie podłoża oraz bezpiecznych stopni.

Elementy do zabawy umieszczone we wnętrzu i na zewnątrz konstrukcji, wspierają rozwój mobilności, zdolności motorycznych i poznawczych oraz rozbudzają zmysły. Liczne otwory są łatwo dostępne i umożliwiają opiekunom udział i zachęcanie do zabawy lub szybką interwencję w razie potrzeby.


Domki zabawowe

Dzięki szerokim wejściom, elementom podtrzymującym i wymiarom wewnętrznym umożliwiającym łatwe manewrowanie, domki zabawowe są dostępne dla wszystkich dzieci. Umieszczenie elementów do zabawy we wnętrzu i na zewnątrz konstrukcji ułatwia zabawę dzieciom na wózkach inwalidzkich.

Domki stanowią również odpowiedź na potrzeby sensoryczne dzieci autystycznych. Stają się one schronieniem, które pozwala im odizolować się w cichej przestrzeni i obserwować w spokoju.


Huśtawki

Huśtanie ma pozytywny wpływ na ucho środkowe dzieci niedosłyszących i działają uspokajająco na dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Utrzymanie odpowiedniej postawy ciała jest ważne dla uspokojenia dzieci z zaburzeniami wzroku lub postawy. Dlatego też siedzenia mają otulający kształt lub postać kosza dla zapewnienia prawidłowej pozycji pleców i stabilności ciała podczas zabawy.

Huśtawka dla wózków inwalidzkich jest dostępna bezpośrednio z poziomu podłoża i nie wymaga przesiadania się.


Bujaki

Dzięki oparciom, bocznym panelom , uchwytom i podnóżkom, ułatwiają dzieciom z niepełnosprawnością ruchową kontrolowanie swojego ciała i panowanie nad nim podczas zabawy, nawet przy większej szybkości. Kołysanie się na bujakach działa również kojąco na dzieci autystyczne.


Karuzele

Ruch obrotowy ma pozytywny wpływ na ucho środkowe dzieci z wadą słuchu. Uchwyty, a także szerokie i głębokie siedziska z bocznymi osłonami są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poczucia pewności dzieciom mającym problemy z utrzymaniem pozycji tułowia. Karuzele z niską platformą umożliwiają łatwe przenoszenie dzieci na wózkach inwalidzkich.


Urządzenia tematyczne

Urządzenia tematyczne rozwijają wyobraźnię, fantazję i relacje wzajemnej wymiany, nawet u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, u których strukturyzacja umysłowa i symboliczna jest mniej kompletna.

Dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową jest możliwa dzięki rampom, szerokim otworom, tablicom aktywności umieszczonym na wysokości wózka inwalidzkiego, a także uchwytów i elementów stabilizujących.


Trampoliny

Podskakując, dziecko staje się świadome zachowania swojego ciała w przestrzeni i poprawia stabilność postawy. Trampolina umieszczona na poziomie gruntu pozwala dzieciom na wózkach inwalidzkich ustawić się w środku i z pomocą opiekuna delikatnie doświadczać uczucia odbijania się.


Muzyczne kwiaty

Muzyczne kwiaty stanowią wyposażenie do stymulacji multisensorycznej. Każdy kwiat składa się z dwóch elementów o jasnych i dopełniających się kolorach, z elementami grawerowanymi po jednej stronie. Każdy z nich wydaje określony dźwięk na skutek obracania środkowego elementu. Dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową lub intelektualną znajdą dzięki temu urządzeniu odpowiedni rodzaj stymulacji. Dodatkowo, zakrzywiony kształt każdego z prętów pozwala na jego optymalne dopasowanie do potrzeb dzieci na wózkach inwalidzkich.


Tablice aktywności

Niskie tablice aktywności umieszczona na poziomie gruntu są odpowiednie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
Kontrastowe kolory tablic i elementów do zabawy stymulują ostrość widzenia, a także pomagają zlokalizować i zrozumieć wykonywane czynności.
Tablice muzyczne to łatwe w użyciu zabawy dotykowe, których dźwięki stymulują zdolności słuchowe.


Wyposażenie sportowe i stacje fitness

Wyposażenie sportowe rozwija umiejętności motoryczne, siłę mięśni, kontrolę postawy, poczucie własnej wartości i ducha zespołu. Przynoszą liczne korzyści, niezależnie od umiejętności fizycznych, umysłowych czy sensorycznych.

Ergonomia i wysokość urządzeń fitness ułatwia dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej lub poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Podłokietniki – oprócz swojej roli w wykonywanym ćwiczeniu mięśniowym – zabezpieczają pozycję siedzącą i pozwalają niepełnosprawnym sportowcom utrzymać równowagę.


Opinie klientów – Miejski plac zabaw – Notre-Dame-de-Gravenchon

Notre-Dame-de-Gravenchon (Francja)

Ten plac zabaw jest sposobem na uwrażliwienie na niepełnosprawność dzieci. Każdy szczegół pozwala dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym bawić się razem, bez żadnych różnic. Firma Proludic potrafiła nas wysłuchać i znaleźć odpowiedź na nasze problemy.

Fabienne Beaudoin-Vaucelle – Zastępca Mera ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu

Masz projekt integracyjnego placu zabaw?

Zapytaj nas lub zapoznaj się z naszym katalogiem „Integracyjny plac zabaw”, który pokazuje nasze silne zaangażowanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Proponujemy w nim rozwiązania odpowiednie pod względem produktów i rozplanowania, aby plac zabaw był przestrzenią dla wszystkich.


Potrzebujesz pomysłów? Skontaktuj się z nami:

Contact Page
*
Pola oznaczone * są obowiązkowe