Certyfikaty

Proludic zobowiązuje się do zapewnienia jak najlepszej obsługi swoim klientom i użytkownikom.
Nasze działania stanowią część zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia opartego na międzynarodowych i krajowych standardach.
Kliknij odpowiednie logo, aby uzyskać dostęp do stron internetowych.

 

iso

ISO 9001
Od wielu lat Proludic realizuje podejście jakościowe mające jeden kluczowy cel: zadowolenie klienta i użytkownika.
Posiadanie certyfikacji ISO 9001 od 2000 r., świadczy o tym iż firma wykazała się ambicją i zdolnością organizacyjną do świadczenia usług wysokiej jakości.

Norma ISO 9001 jest wdrażana w 170 krajach. Stała się międzynarodowym wzorcem odnośnie wymagań dotyczących zarządzania jakością w stosunkach między partnerami biznesowymi.


iso

 

ISO 14001
Proludic prowadzi proaktywną politykę ochrony środowiska, wyznaczając wysokie cele w zakresie zmniejszenia oddziaływania na środowisko w różnych dziedzinach, w tym zużycie zasobów na każdym etapie produkcji , gospodarki odpadami przemysłowymi i gospodarki odpadami w miejscu produkcji oraz na placach zabaw.
Proludic posiada certyfikat zgodności z ISO 14001 0d 2006r.

ISO 14001 jest międzynarodową normą, która stanowi punkt odniesienia dla ustanowionego systemu zarządzania środowiskiem. Jej celem jest pomoc organizacjom w zarządzaniu oraz oddziałowywaniu na środowisko i demonstrowaniu skuteczności zarządzania.


PEFC
W 2015 Proludic uzyskał certyfikat PEFC International Chain of Custody, który zapewnia , że cały łańcuch dostaw stosowanego drewna odpowiada wymaganiom PEFC. Firma potwierdza zatem swoje zobowiązanie do odgrywania aktywnej roli w zrównoważonym zarządzaniu lasami, w tym ochrony gleb, poszanowania różnorodności biologicznej, ochrony wód, ograniczania eksploatacji tych lasów do tempa ich odnowy, lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej.


logo_qualisportQualisport
Proludic posiada certyfikat Qualisport, francuską kwalifikację potwierdzającą posiadanie wiedzy technicznej w zakresie instalacji, konserwacji i wdrażania powierzchni sportowych.

 


Proludic ściśle współpracuje z głównymi stowarzyszeniami zawodowymi w branży rekreacji i sportu. Stowarzyszenia te zajmują się sprawami dotyczącymi wszystkich organizacji działających w obszarach urządzeń zabawowych, sportowych i bezpiecznych nawierzchni.

head-logo
UNION Sport & Cycle

APEAJ
Francuskie stowarzyszenie specjalistów ds. urządzeń placów zabaw)