Specyfikacje

  • 1 +
  • 10 użytkowników
  • 0.6 m
  • 3 x 2.5 x 2.7 m

Montaż urządzenia

  • 2
  • 10:00
  • 0.6 m3
  • 27.5 m2
  • 339.39 kg
  • 136.2 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.