Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2822

Specyfikacje

  • 0.51 x 0.41 x 0.82 m

Montaż urządzenia

  • 63.03 kg
  • 62.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.