Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2825

Specyfikacje

  • 1.59 x 1.3 x 1.2 m

Montaż urządzenia

  • 1
  • 02:00:00
  • 0.2 m3
  • 2 m2
  • 33.46 kg
  • 3.53 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.