Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2870

Specyfikacje

  • 1.8 x 0.43 x 0.43 m

Montaż urządzenia

  • 41.61 kg
  • 12.7 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.