Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2872

Specyfikacje

  • 0.6 x 0.59 x 0.43 m

Montaż urządzenia

  • 46.77 kg
  • 14.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.