Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2873

Specyfikacje

Montaż urządzenia

  • 110.24 kg
  • 14.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.