Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2874

Specyfikacje

Montaż urządzenia

  • 139.83 kg
  • 14.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.