Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2875

Specyfikacje

Montaż urządzenia

  • 177.06 kg
  • 14.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.