Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2880

Specyfikacje

  • 1.48 x 1.35 x 0.8 m

Montaż urządzenia

  • 65.77 kg
  • 13.2 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.