Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2881

Specyfikacje

  • 0.9 x 0.1 x 1.15 m

Montaż urządzenia

  • 19.12 kg
  • 11.24 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.