Specyfikacje

  • 2.75 x 0.1 x 2.9 m

Montaż urządzenia

  • 74.35 kg
  • 23.85 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.