Rotating equipment - J3510

Specyfikacje

  • 6 +
  • 3 użytkowników
  • 0.7 m

Montaż urządzenia

  • 2
  • 04:00:00
  • 0.5 m3
  • 18.5 m2
  • 397.78 kg
  • 358.22 kg
  • Requires a hoist