Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J607

Specyfikacje

  • 3 użytkowników
  • 1.18 x 0.6 x 0.6 m

Montaż urządzenia

  • 22.34 kg
  • 4.28 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.