ACTI’FUN to połączenie ruchu i zabawy oraz sposób na dobre samopoczucie!

Co lepiej niż gry i zabawy zachęci do aktywności fizycznej i sportu od najmłodszych lat i pomoże w budowaniu dobrych nawyków na przyszłość?

ACTI’FUN, czyli serie sprzętów do zabaw i aktywności sportowej na świeżym powietrzu, takie jak ACTI’Ninja, ACTI’Street oraz ACTI’Fit, to recepta Proludic na włączenie ruchu do codziennego planu dnia szerszego grona odbiorców (dzieci od 6 r. ż. aż po seniorów) i sprawienie, by aktywność sportowa dostarczała im przyjemnych doznań. Produkty spełniają potrzeby każdego użytkownika, mają element zabawowy, co uwidocznia się w dwóch obszarach: sportowe nastawienie oraz motywowanie do aktywności sportowej i zabawy pojawiają sięw każdym opisie technicznym.

Acti’Ninja

Tory przeszkód do zabaw i aktywności sportowej (przedział wiekowy: 6–14...

Acti’Street

Sport i zajęcia grupowe o charakterze ogólnorozwojowym

Acti’Fit

Urządzenia do fitnessu – zabawa i aktywność sportowa na świeżym powietrzu