Znajdujące się w strefach sportowych urządzenia dynamiczne zachęcają do wysiłku fizycznego i podejmowania wyzwań w duchu zabawy.

Urządzenia dynamiczne zapewniają niesamowite wrażenia związane ze sportami, które zwykle uprawiane są w powietrzu, na wodzie lub w górach. Zajęcia te są reinterpretowane w postaci gier o bogatej treści sportowej: wysokość, prędkość, akrobacje, obroty…

Plac zabaw przekształca się w dynamiczną przestrzeń, w której sprawność fizyczna i przekraczanie własnych możliwości mieszają się z adrenaliną.