Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2821

Specyfikacje

  • 0.55 x 0.36 x 0.83 m

Montaż urządzenia

  • 0.07 m3
  • 41.76 kg
  • 41.5 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.