Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2850

Specyfikacje

  • 4 użytkowników
  • 3.11 x 2.1 x 2.3 m

Montaż urządzenia

  • 2
  • 8:00
  • 1 m3
  • 3.42 m2
  • 331.63 kg
  • 22.17 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.