Furniture (bench, waste bin, shelter...) - J2860

Specyfikacje

  • 3.13 x 3.05 x 2.3 m

Montaż urządzenia

  • 3
  • 8:00
  • 1.3 m3
  • 9.33 m2
  • 449.12 kg
  • 22.17 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.