Specyfikacje

  • 0.28 x 0.05 x 1.8 m

Montaż urządzenia

  • 10.63 kg
  • 8.72 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.