Specyfikacje

  • 2.3 x 0.11 x 1.8 m

Montaż urządzenia

  • 74.73 kg
  • 28.01 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.