Specyfikacje

Montaż urządzenia

  • 14.08 kg
  • 12.26 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.