Specyfikacje

  • 14 +
  • 1 m
  • 6.3 x 0.1 x 1 m

Montaż urządzenia

  • 1
  • 01:00
  • 0.15 m3
  • 27.5 m2
  • 63.16 kg
  • 10.79 kg

* Opis najważniejszych materiałów zastosowanych w tej serii.